L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Tillväxt till varje pris?

PolitikSkapad av L.A.LARSSON mån, februari 15, 2016 09:59:26
Det är märkligt att det är väldigt tabu att sälja sex, men helt okej att sälja vapen - det är till och med något den svenska staten gör. Att köpa sex blev olagligt i Sverige 1999, nu diskuteras om diktaturer kanske inte ska få köpa vapen av Sverige.

Och köra för fort är olagligt - det är till och med så olagligt att du kan bli av med körkortet, så du kanske inte kan ta dig till jobbet. Du kanske blir av med jobbet, efter att ha kört 122 km/h på 90-väg. Och folk kanske ser dig som oansvarig. Lyckas du däremot fixa en affär där Sverige säljer vapen som dödar människor i andra länder - spränger av armar och ben av barn - då blir du hyllad - du har skapat jobb och "tillväxt" till Sverige AB.

Men är det verkligen tillväxt vi vill ha, till varje tänkbart pris?Vad är energi?

PolitikSkapad av L.A.LARSSON mån, februari 15, 2016 09:55:45
När jag är ute och cyklar tänker jag ofta så här: hur mycket motvind finns det i världen? Så stannar jag till - som igår kväll - tittar ut över Hjälmaren och tänker: undrar hur mycket vatten det finns i världen? Samtidigt går solen ner bakom min rygg, men fortsätter att ge värme till miljarder andra människor på andra platser på jorden. Sol, vind och vatten. All energi vi någonsin kan behöva, flera gånger om. Ändå fortsätter vi att kriga om oljan...

Kunskapssverige

PolitikSkapad av L.A.LARSSON mån, februari 15, 2016 09:53:07

Intressant ledare i Dagens Nyheter den 16 april 2015 om ett Sverige som förändrats. Nyckelmeningarna tycker jag är: "Det var ett Sverige med en kunskapsmässigt hög lägstanivå, där majoriteten visste tillräckligt för att kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter och skyldigheter." Som jag ser det har Sveriges kunskapsmässiga lägstanivå sjunkit avsevärt de senaste 30 åren och det kan vi delvis "tacka" reklam-tv och reklamradio för.

Den andra nyckelmeningen tycker jag är: "utanförskapet tenderar att gå i arv." Och jag tror det blir kraftfullare och kraftfullare med ökad informationsutbud och valmöjligheterna kopplade till detta. Vi får ett amerikaniserat samhälle där bara de högskoleutbildades barn söker sig till högre studier. Skillnaden är bara att det kostar ett par hundra tusen per termin att plugga på universitet i USA, men i Sverige är det gratis. Så vad är anledningen till att våra barn inte läser på universitetet? Om budskapet var otydligt så ska jag tydliggöra: stäng inga dörrar för era barn för att ni har förutfattade meningar om något.Nato är inte vägen till fred

PolitikSkapad av L.A.LARSSON fre, februari 12, 2016 14:16:31

”Vi kan vara i krig om några år!” I intervjun säger arméchef Anders Brännström också: ”Man kan dra paralleller till 1930-talet. En stor osäkerhet och en stor dynamik som sedan ledde till att det blev ett stort krig. Den gången lyckades vi hålla oss utanför. Det är inte alls säkert att vi lyckas den här gången.” Det bästa vore alltså att ”lyckas hålla oss utanför.” Kommentaren från Allan Widman (L), ordförande i riksdagens försvarsutskott blev: ”Vi kommer att få en debatt om hur vi ska stärka det svenska försvaret.” Hur kan en förstärkning av försvarsmakten någonsin bli en fredshandling och hur ska vi kunna hålla oss utanför ett eventuellt krig om vi går med i Nato?

Tittar man på kartan över Nato-medlemmar så har västvärlden, med USA i spetsen, ringat in Ryssland ganska bra, så när som på Sverige och Finland. Amerikanska maktmilitärer har lockat med kommentarer som: ”Om Sverige går med i Nato så hamnar man under USA:s kärnvapenparaply” – ett uttalande som borde få alla med överlevnadsinstinkt att vilja fly så långt bort som möjligt. Och nu kom nyheten att Nato ”bekräftar” att Ryssland övat kärnvapenanfall mot Sverige 2013. ”Vid långfredagsövningen simulerades bombanfall mot flera svenska mål. Det var uppenbarligen en ren provokation utan annat syfte än att skrämma Sverige”, säger en tjänsteman på Natos högkvarter. Är detta uttalande tänkt att skrämma Sverige till ett Nato-medlemskap?

Natoländernas sammanlagda militära budget uppgår till 69 procent av världens totala försvarsutgifter och USA ensamt står för 35 procent. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, meddelade nyligen att Nato aldrig varit så här rustat efter kalla kriget. Samtidigt målar Nato upp hotet från Ryssland, men är det Ryssland som hotar Nato, eller är det tvärtom? Visst har Putin visat upp sina militära muskler och visst framstår den ryske presidenten som krigskapabel, men att Ryssland skulle angripa ett EU-land som Sverige, håller jag för osannolikt.

Varför är Nato och USA då så intresserade av Ryssland? Krigshistorien från den här sidan millenieskiftet har lärt mig att när USA är intresserat av att kontrollera naturtillgångarna i ett land så provocerar man fram en anledning till att invadera det landet och är det något Ryssland har så är det naturtillgångar. Nato borde vara en fredsorganisation, men det är inte så det ser ut idag och om Sverige ska ”lyckas hålla oss utanför” krig är ett Nato-medlemskap fel väg att gå.Vår politiska historia förklarar vår politiska samtid

PolitikSkapad av L.A.LARSSON fre, februari 12, 2016 14:11:55

För mig blir det tydligt, med historien i bagaget, att alla de etablerade partierna med S i spetsen som historiskt största parti och skapare av folkhemsvisionen, har misslyckats med att skapa de visioner den framtidstro många väljare har letat efter. Och när dörren står öppen blåser en ny vind in, med nyfascismens arv, i högerpopulismens kostym och en miljon människor blir hänförda av enkel, slagkraftig retorik med visioner och lösningar på uppmålade problem.

Övriga partier negligerar, ignorerar, tar på skygglapparna. Är det något den svenska politiken är dåligt på är det självkritik. Självgodheten har nu straffats. Pga av detta och pga etikens och källkritikens frånvaro i vårt utbildningsväsende, har vi en politisk situation i Sverige idag där en femtedel av väljarna, tragiskt nog, ställer sig bakom ett rasistiskt parti med den enkla förklaringen att det i deras värld inte finns något annat alternativ - inget annat parti levererar lösningar.

Ernst Wigforss, finansminister 1925-26, 1932-49, (en person jag ofta citerar när jag pratar om lycka) kan inte ensam få cred för Sveriges ekonomiska framgångar, men han spelade en viktig psykologisk roll för väljarna. Och det är det politik till stor del handlar om: psykologi. Tills det att de etablerade partierna förstår detta kommer vi få ett allt mörkare samhälle, byggt på rädsla, hat och främlingsfientlighet. Är det så vi vill ha det?Tankar om försvaret

PolitikSkapad av L.A.LARSSON sön, juni 28, 2015 17:49:29

Försvarsbudgeten är 1,1 procent av BNP, vilket placerar oss efter övriga nordiska länder. Så borde det inte vara, säger ÖB Sverker Göranson. Regeringens utgångsbud var sex miljarder för perioden 2016-2020. Folkpartiet föreslog 17 miljarder – samma som Försvarsmaktens äskande. M, C och KD var för en anslagshöjning på 13,7 miljarder kronor. Uppgörelsen landade på 10,2 miljarder för femårsperioden. Varför var det ingen som föreslog noll miljarder?

Costa Rica avrustade helt 1948. Costa Rica har sedan dess haft fred, medan samtliga omkringliggande länder varit utsatt för krig. Costa Rica har dessutom blivit det rikaste landet i sin omgivning och det lyckligaste landet i världen enligt The Happy Planet Index. Samma år, 1948, förklarades staten Israel självständig och har sedan dess varit ett av de bäst rustade länderna i sin del av världen. Hur har konfliktsituationen sett ut i Israel sedan 1948?

Jag gjorde lumpen 1996-1997 och fiendebilden var då en ironisk kvarleva från det kalla krigets tidiga dagar: ”när ryssen kommer.” Överbefälhavare Göranson påpekar att ”det ryska militära kroppsspråket blir alltmer utmanande”, något som är svårt att ha en motsatt uppfattning om. Göranson fortsätter: ”För svensk del innebär det att vi exponerar oss för risker så länge vår egen förmågetillväxt inte reflekterar denna utveckling.” ÖB ville ha 17 miljarder, han fick 10 – men vad blir skillnaden om ryssen verkligen kommer? Vad är det han vill åstadkomma med 17 miljarder, som han nu får försöka klara av med 10? Och vad hade hänt om siffran varit noll, som i Costa Rica? Är det liv man vill rädda eller stolthet man vill bevara? Och hur får man ihop logiken i att ökad upprustning leder till minskade konflikter?

På DN Debatt den 22 april kunde vi läsa: ”Tilliten och sammanhållningen i samhället har minskat. Samtidigt visar både säkerhetspolitiska kriser och naturkatastrofer på behovet av nya insatser för civilförsvar, kris och katastrofer. Vi föreslår en allmän, obligatorisk medborgartjänst för alla i 20-årsåldern.” Det är nio politiker, fackföreträdare och forskare som föreslår detta. Jag skrev själv en debattartikel i samma anda i februari i fiol och tycker att förslaget är strålande. Använd dessa 10 miljarder till att utbilda människor till goda medborgare med relevanta, efterfrågade kompetenser, och minska samtidigt arbetslöshet och utanförskap och få en förbättrad folkhälsa – idén att satsa 10 miljarder kronor för att lära svenskar att kriga tycker jag starkt ska ifrågasättas!Bli gammal och lycklig på landet

PolitikSkapad av L.A.LARSSON tor, april 30, 2015 11:55:40

Nu är det sex år sedan blev det fler stadsbor än landsbygdsbor på jorden och ingenstans i Europa är urbaniseringstakten så hög som i Sverige. ”Den globala tillväxten är till stor del urbaniseringsdriven”, skrev Dagens Industri i december. Men är det verkligen tillväxt vi ska sträva efter, varför inte istället ett långt och lyckligt liv?

Av de 15 personer i Sverige som blivit äldst kommer ingen från de tre storstadsområdena. Dessa människor kommer istället från norra Bohuslän, Dalarna och Högsby. Tittar vi globalt var människor lever längst utmärker sig Okinawa i Japan, Sardiniens högland, en adventistby i Kalifornien samt vissa platser i Costa Rica, där det inte är ovanligt att man blir över 100 år och dessutom är tillräckligt pigg för att hugga ved och hålla på med karate.

Men vad är det då som är särskilt med dessa platser? Eller kanske snarare: vad gör dessa människor som får de att leva länge? Svaret är att de har många vänner, de rör sig varje dag, de upplever mening i sina liv och de äter nyttigt från växtriket – samma ingredienser som enligt forskning leder till ett lyckligt liv leder alltså också till ett långt liv.

Efter två Stockholmsresor på en vecka förstår jag att vår huvudstad inte bidrar till något långt liv. Att kliva av tåget på Stockholms central i rusningstid är som att bli inslängd i en centrifug, sa någon. Jag ser ofta inlägg i sociala medier om de eviga köerna och restider från förorter två mil från Stockholm city som är desamma som restiden med tåg från Vingåker. Det känns inte avlägset att anta att detta dagliga köande leder till stress och i förlängningen ohälsa. Lyckoforskning har dessutom visat att vi är som olyckligast när vi pendlar till jobbet.

Många av Sveriges småkommuner inklusive Vingåker har en avfolkningsproblematik. Vad beror då denna vilja att vara stadsbo på? Är vår vilja att bidra till den globala tillväxten anledningen till urbaniseringen? Det finns ett japanskt ord som helt saknas i svensk vokabulär. Ordet är ikigai – anledningen att gå upp på morgonen – meningen i ditt liv. Ikigai är starkt bidragande till både ett långt och lyckligt liv. Är det ikigai vi tror oss finna i stadens grå betong? Jag skulle vilja hävda motsatsen. Lycka och långt liv hittar vi lättare på landet, där vi slipper storstadsstressen, där vi lättare hamnar i ett socialt sammanhang, där vi har möjlighet att gå ned i arbetstid pga. billigare boende och istället ägna vår tid åt fritidsintressen – allt detta ingredienser till ett långt och lyckligt liv!

Många fördelar med en skattefinansierad lokaltrafik

PolitikSkapad av L.A.LARSSON tis, april 14, 2015 15:32:05

Storstockholms lokaltrafik (SL) har de tredje dyraste taxan i EU och nu föreslås ytterligare en höjning från 790 till 950 kronor 2016. Jag är uppväxt i Stockholm och när jag var liten på 1980-talet kallades månadskortet för 70-kort, efter priset. Men sedan 1990 har SL höjt priserna elva gånger, med i snitt tolv procent och nu flaggar alltså SL för en tjugoprocentig höjning nästa år. Samtidigt skriver missnöjda resenärer nästan dagligen i sociala medier om förseningar och stillastående rulltrappor. SL svarar med att ta hjälp av polisen att genomföra masskontroller och driva in allt fler böter, bland annat rapporterade media om en resenär som blev dragen inför rätta för 36 kronor.

Tyresö kommun söder om Stockholm erbjuder nu alla kommuninvånare som har en bil att resa gratis med SL under två veckor. Vi måste få Tyresöborna att förstå att det går väldigt bra direktbussar in till stan, säger Annika Röed, kommunikatör på Tyresö kommun. Som uppväxt i kommunen kan jag vidimera hennes uppgifter och det känns för mig obegripligt att någon förortsbo bilpendlar när det finns kommunala färdmedel som går var tredje minut i rusningstrafik och tar dig direkt till centrala Stockholm. Förutom att minska trängsel på den hårt belastade Tyresövägen så vill vi förstås se minskade kondioxidutsläpp, fortsätter Annika Röed.

Hösten 2011 införde Kiruna kommun avgiftsfria bussresor inom kommunen. Niklas Sirén, vice ordförande i kommunstyrelsen i Kiruna skrev i en debattartikel på SVT Opinion i fiol: Vi i Kiruna har gratis bussresor, något som har blivit en succé. Fler städer borde följa vårt exempel – en offensiv miljöpolitik med ekonomiskt utjämnande effekt är precis vad som behövs i Sverige. Han fortsätter: Stora grupper i samhället nyttjar i princip aldrig kollektivtrafiken samtidigt som vissa är beroende av att den fungerar.

Vad skulle det kosta om all lokaltrafik, i hela Sverige, var gratis? Gratis inte bara för dem som bor där, utan för alla. Tänk er ett scenario där man kan åka över hela landet – gratis. En ny, miljövänlig semesterkultur kan växa fram, med möjlighet att upptäcka Sverige via lokaltrafiken. Det skulle minska köerna i våra större städer och medföra stora miljövinster i form av minskade utsläpp.

Jag skulle välkomna en utredning som presenterar vad landets lokaltrafik kostar och vad det skulle medföra för extra kostnad per månad för våra skattebetalare – antagligen blir det bara en bråkdel av vad ett snittpris för månadskort är i Sverige – Kiruna undantaget!« FöregåendeNästa »