L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Titta åt höger, titta åt vänster

PolitikSkapad av L.A.LARSSON fre, maj 13, 2011 11:38:22

En man ringde till Ring P1 härom året och pratade om det han kallade "vår tids stora bedrägeri" eller något i denna radikala riktning. Det han framförde var det faktum att Kristdemokraterna var ett högerparti, vilket var fel eftersom Jesus rimligtvis borde vara socialist. "Vår tids stora bedrägeri" är kanske mycket sagt, men det ligger något i kärnan av hans teori.

Det är inte sällan vi har radikalt religiösa å ena sidan och kommunister å den andra. Jag har ine grävt särskilt djupt i detta, men rent intiutivt känns det som ett 1900-talsfenomen. Det jag söker efter är ett samband mellan politiska höger-vänsterkrafter och religiös tro kontra ja, vadå?

Ofta förknippas journalister, lärare och studenter med en dragningskraft åt den politiska vänstern. Dessa epitet ifrågasätter. Och vad har vi då för motpol? Är det de som okritiskt köper den information som serveras? Och vilken information är det i så fall? Bibeln? Koranen?

Vilka lärdomar kan vi dra av den kristna högern i USA? Kan man vara religiöst troende och samtidigt vara kommunist? Frågorna är många, svaren få. Jag får återkomma i ämnet.

Så vad har vi lärt oss idag?

- Att taliban betyder student, vilket knappast rimmar med mina ovanstående tankar.