L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Hur vet du att någon tittar på dig?

FilosofiSkapad av L.A.LARSSON tis, januari 20, 2015 10:44:06

Hur vet du att någon tittar på dig?

Kvantmekanik beskriver energins beteende i mikrokosmos. Andlighet är behärskning av de energier som finns inom oss och omkring oss. Naturalism eller naturalistisk filosofi innefattar de åskådningar som inte skiljer på det vi traditionellt kallar ”övernaturligt” eller ”övervärldsligt” och det vi håller för naturligt. Teologi är tankar och idéer runt det övervärldsliga, hur världen är ihopsatt och människans del i detta allt.

Det finns ingen gud och det finns inget övervärldsligt, men mirakel finns överallt. Det som finns är energier och de finns överallt – allt består av energier och i dessa energier kan den lärde läsa det hon eller han behöver för att ses som upplyst av omvärlden. Det är ingen skillnad på det som pågår på en bönematta i Mekka, i ett skogskloster i Thailand, i Peterskyrkan i Rom eller på en meditationsbrits i Vingåker. Det är ingen skillnad på den energi som snurrar runt dina knäskålar och den energi som roterar i ett svart hål. Det är heller ingen skillnad på den energi ditt nyfödda barn skickar ur sig i skriket efter sitt första andetag på jorden och den energi som du känner där från din döda mormor.

Begreppet ateist finns inte. Man förnekar något som man specificerat felaktigt. Ingen människa kan förneka kvantmekaniken. Ingen människa kan förneka att hon ”känner” att någon tittar på henne. Därför kan ingen förneka universums energiflöde, det som vissa valt att kalla ”gud” eller ”det övervärldsliga” och därför finns inte begreppet ateist.

Runt dina knäskålar cirkulerar som sagt energier på samma sätt som energier cirkulerar i svarta hål. Vanligtvis mäter vi saker och ting i rum och tid; det är så vi alltid har gjort, men det finns kanske andra sätt? ”Det är helt nödvändigt att vara övertygad om ”guds” existens, men det är inte riktigt lika nödvändigt att kunna bevisa den.” Det är inte sannolikt att alla sju miljarder kommer vilja se det här. Det finns en parallell värld, där våra åskådningsformer (rum och tid) inte gäller, där vi kan uppfatta och förnimma det som inte är mätbart i rum och tid.

Hur hittar vi dit?