L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Varför funkar det i Norge, men inte här?

PolitikSkapad av L.A.LARSSON tis, april 14, 2015 15:23:18

Regeringens aviserade energiskattehöjning har mött stort motstånd; politiskt, men kanske framför allt av dem som tankar sina bilar. För de allra flesta kommer skattehöjningen inte påverka hushållsekonomin nämnvärt, men visst är det så att en skattehöjning påverkar landsbygdsbor mer, där kommunala färdmedel inte går var tredje minut. En komplicerad men intressant lösning för detta skulle kunna vara inkomst- och behovsbaserad drivmedelsbeskattning.

Men vad är huvudsyftet med en skattehöjning på fossila drivmedel? Som jag ser det måste det långsiktiga målet vara att till mycket stor del ersätta den globala fordonsparken med supermiljöfordon; kanske primärt elfordon och i viss mån biogasfordon. Om det är syftet – att påverka en global marknad till en genomgripande förändring – ett paradigmskifte, så räcker inte några procents höjning av skatten på fossila drivmedel, då behövs ett bensinpris på kanske 100 kronor per liter, eller motsvarande subventioner för elfordon.

Det behövs kraftfulla incitament för att förändra en marknad! I Norge, en av världens största oljeproducenter, är nästan 20 procent av de nya bilar som säljs elbilar och i augusti 2014 såldes över 1 700 elbilar – nästan lika många som det totala antalet i Sverige vid den tiden. Hur har Norge, ett erkänt oljeland, lyckats skapa denna miljötrend? Elbilar i Norge slipper både moms och höga importavgifter. Elbilarna parkerar och laddar gratis och får köra i bussfiler. Subventionerna behöver vara sådana att konsumentpriset på elbilar hamnar, åtminstone i närheten av motsvarande fossildriven modell. Dagens Nyheter skrev 2012 att den dåvarande regeringens elbilssatsning var en flopp; incitamenten var inte tillräckligt kraftfulla. Norge har lyckats, varför vänder vi, och övriga världen, inte våra blickar ditåt?

Kan vi fasa ut oljans betydelse globalt, kommer vi kunna se enorma mervinster utöver vår planets ökade välmående. Jag såg en bild på en Tesla med ett klistermärke på bakrutan där det stod: You are responsible for pollution and wars. Drive electric or stay home. Det är inte bara miljön som lider av att olja är vår primära energikälla; det är också miljontals människor runt om i världen som lider av krig orsakade av regimer som försöker få kontroll över oljan.

Förhållandet mellan fossila bränslen och elbilsmarknaden är densamma som förhållandet mellan icke-ekologiskt mat och ekologisk mat – den ekologiska maten kan inte vara dubbelt så dyr, då är det bara någon procent av befolkningen som köper den!