L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Bli gammal och lycklig på landet

PolitikSkapad av L.A.LARSSON tor, april 30, 2015 11:55:40

Nu är det sex år sedan blev det fler stadsbor än landsbygdsbor på jorden och ingenstans i Europa är urbaniseringstakten så hög som i Sverige. ”Den globala tillväxten är till stor del urbaniseringsdriven”, skrev Dagens Industri i december. Men är det verkligen tillväxt vi ska sträva efter, varför inte istället ett långt och lyckligt liv?

Av de 15 personer i Sverige som blivit äldst kommer ingen från de tre storstadsområdena. Dessa människor kommer istället från norra Bohuslän, Dalarna och Högsby. Tittar vi globalt var människor lever längst utmärker sig Okinawa i Japan, Sardiniens högland, en adventistby i Kalifornien samt vissa platser i Costa Rica, där det inte är ovanligt att man blir över 100 år och dessutom är tillräckligt pigg för att hugga ved och hålla på med karate.

Men vad är det då som är särskilt med dessa platser? Eller kanske snarare: vad gör dessa människor som får de att leva länge? Svaret är att de har många vänner, de rör sig varje dag, de upplever mening i sina liv och de äter nyttigt från växtriket – samma ingredienser som enligt forskning leder till ett lyckligt liv leder alltså också till ett långt liv.

Efter två Stockholmsresor på en vecka förstår jag att vår huvudstad inte bidrar till något långt liv. Att kliva av tåget på Stockholms central i rusningstid är som att bli inslängd i en centrifug, sa någon. Jag ser ofta inlägg i sociala medier om de eviga köerna och restider från förorter två mil från Stockholm city som är desamma som restiden med tåg från Vingåker. Det känns inte avlägset att anta att detta dagliga köande leder till stress och i förlängningen ohälsa. Lyckoforskning har dessutom visat att vi är som olyckligast när vi pendlar till jobbet.

Många av Sveriges småkommuner inklusive Vingåker har en avfolkningsproblematik. Vad beror då denna vilja att vara stadsbo på? Är vår vilja att bidra till den globala tillväxten anledningen till urbaniseringen? Det finns ett japanskt ord som helt saknas i svensk vokabulär. Ordet är ikigai – anledningen att gå upp på morgonen – meningen i ditt liv. Ikigai är starkt bidragande till både ett långt och lyckligt liv. Är det ikigai vi tror oss finna i stadens grå betong? Jag skulle vilja hävda motsatsen. Lycka och långt liv hittar vi lättare på landet, där vi slipper storstadsstressen, där vi lättare hamnar i ett socialt sammanhang, där vi har möjlighet att gå ned i arbetstid pga. billigare boende och istället ägna vår tid åt fritidsintressen – allt detta ingredienser till ett långt och lyckligt liv!