L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Tankar om försvaret

PolitikSkapad av L.A.LARSSON sön, juni 28, 2015 17:49:29

Försvarsbudgeten är 1,1 procent av BNP, vilket placerar oss efter övriga nordiska länder. Så borde det inte vara, säger ÖB Sverker Göranson. Regeringens utgångsbud var sex miljarder för perioden 2016-2020. Folkpartiet föreslog 17 miljarder – samma som Försvarsmaktens äskande. M, C och KD var för en anslagshöjning på 13,7 miljarder kronor. Uppgörelsen landade på 10,2 miljarder för femårsperioden. Varför var det ingen som föreslog noll miljarder?

Costa Rica avrustade helt 1948. Costa Rica har sedan dess haft fred, medan samtliga omkringliggande länder varit utsatt för krig. Costa Rica har dessutom blivit det rikaste landet i sin omgivning och det lyckligaste landet i världen enligt The Happy Planet Index. Samma år, 1948, förklarades staten Israel självständig och har sedan dess varit ett av de bäst rustade länderna i sin del av världen. Hur har konfliktsituationen sett ut i Israel sedan 1948?

Jag gjorde lumpen 1996-1997 och fiendebilden var då en ironisk kvarleva från det kalla krigets tidiga dagar: ”när ryssen kommer.” Överbefälhavare Göranson påpekar att ”det ryska militära kroppsspråket blir alltmer utmanande”, något som är svårt att ha en motsatt uppfattning om. Göranson fortsätter: ”För svensk del innebär det att vi exponerar oss för risker så länge vår egen förmågetillväxt inte reflekterar denna utveckling.” ÖB ville ha 17 miljarder, han fick 10 – men vad blir skillnaden om ryssen verkligen kommer? Vad är det han vill åstadkomma med 17 miljarder, som han nu får försöka klara av med 10? Och vad hade hänt om siffran varit noll, som i Costa Rica? Är det liv man vill rädda eller stolthet man vill bevara? Och hur får man ihop logiken i att ökad upprustning leder till minskade konflikter?

På DN Debatt den 22 april kunde vi läsa: ”Tilliten och sammanhållningen i samhället har minskat. Samtidigt visar både säkerhetspolitiska kriser och naturkatastrofer på behovet av nya insatser för civilförsvar, kris och katastrofer. Vi föreslår en allmän, obligatorisk medborgartjänst för alla i 20-årsåldern.” Det är nio politiker, fackföreträdare och forskare som föreslår detta. Jag skrev själv en debattartikel i samma anda i februari i fiol och tycker att förslaget är strålande. Använd dessa 10 miljarder till att utbilda människor till goda medborgare med relevanta, efterfrågade kompetenser, och minska samtidigt arbetslöshet och utanförskap och få en förbättrad folkhälsa – idén att satsa 10 miljarder kronor för att lära svenskar att kriga tycker jag starkt ska ifrågasättas!