L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Nato är inte vägen till fred

PolitikSkapad av L.A.LARSSON fre, februari 12, 2016 14:16:31

”Vi kan vara i krig om några år!” I intervjun säger arméchef Anders Brännström också: ”Man kan dra paralleller till 1930-talet. En stor osäkerhet och en stor dynamik som sedan ledde till att det blev ett stort krig. Den gången lyckades vi hålla oss utanför. Det är inte alls säkert att vi lyckas den här gången.” Det bästa vore alltså att ”lyckas hålla oss utanför.” Kommentaren från Allan Widman (L), ordförande i riksdagens försvarsutskott blev: ”Vi kommer att få en debatt om hur vi ska stärka det svenska försvaret.” Hur kan en förstärkning av försvarsmakten någonsin bli en fredshandling och hur ska vi kunna hålla oss utanför ett eventuellt krig om vi går med i Nato?

Tittar man på kartan över Nato-medlemmar så har västvärlden, med USA i spetsen, ringat in Ryssland ganska bra, så när som på Sverige och Finland. Amerikanska maktmilitärer har lockat med kommentarer som: ”Om Sverige går med i Nato så hamnar man under USA:s kärnvapenparaply” – ett uttalande som borde få alla med överlevnadsinstinkt att vilja fly så långt bort som möjligt. Och nu kom nyheten att Nato ”bekräftar” att Ryssland övat kärnvapenanfall mot Sverige 2013. ”Vid långfredagsövningen simulerades bombanfall mot flera svenska mål. Det var uppenbarligen en ren provokation utan annat syfte än att skrämma Sverige”, säger en tjänsteman på Natos högkvarter. Är detta uttalande tänkt att skrämma Sverige till ett Nato-medlemskap?

Natoländernas sammanlagda militära budget uppgår till 69 procent av världens totala försvarsutgifter och USA ensamt står för 35 procent. Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg, meddelade nyligen att Nato aldrig varit så här rustat efter kalla kriget. Samtidigt målar Nato upp hotet från Ryssland, men är det Ryssland som hotar Nato, eller är det tvärtom? Visst har Putin visat upp sina militära muskler och visst framstår den ryske presidenten som krigskapabel, men att Ryssland skulle angripa ett EU-land som Sverige, håller jag för osannolikt.

Varför är Nato och USA då så intresserade av Ryssland? Krigshistorien från den här sidan millenieskiftet har lärt mig att när USA är intresserat av att kontrollera naturtillgångarna i ett land så provocerar man fram en anledning till att invadera det landet och är det något Ryssland har så är det naturtillgångar. Nato borde vara en fredsorganisation, men det är inte så det ser ut idag och om Sverige ska ”lyckas hålla oss utanför” krig är ett Nato-medlemskap fel väg att gå.