L.A.LARSSONS BLOGG

L.A.LARSSONS BLOGG

Hållbar utveckling allas ansvar

PolitikSkapad av L.A.LARSSON lör, mars 28, 2015 11:54:16

Enligt den amerikanska rymdmyndigheten Nasa och NOAA, som har till uppgift att övervaka tillståndet i haven och atmosfären, så var 2014 det varmaste året sedan mätningarna började år 1880. Nio av de tio varmaste åren som uppmäts har varit efter år 2000.

Sannolikt är det mänsklig påverkan som har skapat den globala uppvärmning vi ser. Men hur ska vi gå till väga för att bromsa trenden vi ser? Vad kan du och din familj göra för att minska era utsläpp av växthusgaser?

Lina Thomsgård, som deltog i På spåret i SVT i vintras, blev nyligen intervjuad i tidningen ETC där hon föreslog förbud mot kött, smågodis och flygresor. Expressens Björn Barr var inte sen att jämföra hennes uttalanden med historisk totalitarism: Det finns redan ett land som har använt dylika tvingande lagar: Demokratiska Kampuchea under Pol Pots styre, skriver han. Och visst är Thomsgårds resonemang brutalt, men tankesättet är inte helt fel.

Politiken bör inte skapa förbud, politiken bör skapa incitament och ändra tankesätt. Enligt Bruntlandrapporten som skrevs av Världskommissionen för miljö och utveckling 1987, definieras hållbar utveckling: utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Så då är frågan: hur ser dina behov ut?

Har du behov av att flyga mer än en tur- och returresa på tre år? Har du behov av att ta bilen till jobbet varje dag, eller kan du ta kommunala färdmedel eller cykel två-tre dagar i veckan? Har du behov av att äta kött varje dag, eller klarar du dig med kött tre gånger i veckan?

Åsa Romson skrev i tidningen Metro den 19 mars att Sverige uppfyllt Kyotoprotokollet under dess första åtagandeperiod 2008-2012 och mer därtill; en klimatutsläppsminskning med 16 procent. Det är naturligtvis bra, men det finns mycket mer att göra och det är allas ansvar att tänka på kommande generationer och deras behov, inte bara på våra egna, nu, här, i dag.

Men vad spelar det för roll om vi i Sverige sköter oss? Vi släpper ju bara ut någon procent av vad USA gör och bara en tiondel av Storbritannien, argumenterar någon. Visst är det sant att Sveriges utsläpp av växthusgaser inte ens uppgår till en procent av USA:s, men vi kan skicka en signal att vi bryr oss, precis som du skickar en signal till de omkring dig när du sopsorterar, köper en miljöbil, väljer tåget framför flyget och cyklar eller tar bussen till jobbet. Politikens uppgift är att uppmuntra oss och skapa incitament att göra dessa val!
Fill in only if you are not real

Följande XHTML-taggar är tillåtna: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS-mallar och Javascript är inte tillåtna.